Logo : บริษัท รีโนวา กรุ๊ป จำกัด

หัวหน้าช่างเทคนิค-ประจำที่หัวหินขออภัยครับ ตำแหน่งงานนี้ปิดรับสมัครแล้ว

คลิกที่นี่ เพื่อดูตำแหน่งงานอื่น ๆ ที่คล้ายตำแหน่งนี้

รายละเอียดงาน :
1. ตรวจเช็คและซ่อมแซมบำรุงรักษา อุปกรณ์ภายในอาคารตามแผนการทำงาน
2. บันทึกการตรวจเช็ค และบำรุงรักษาอุปกรณ์ตามที่ได้รับมอบหมาย รวมถึงดำเนินการซ่อมแซมตามใบแจ้งซ่อม
3. ตรวจสอบการทำงานของผู้รับเหมาที่เข้ามาปฏิบัติงานในพื้นที่
4. จดบันทึกการใช้พลังงานไฟฟ้า น้ำหล่อเย็นเครื่องปรับอากาศ และน้ำประปาตามตารางงาน
5. เตรียมความพร้อมสำหรับกรณีฉุกเฉินต่างๆ ตลอดเวลา
6. รักษาความสะอาดตามมาตรฐานระบบ 5ส
7. สามารถทำงานก่อสร้างเบื้องต้นได้


คุณสมบัติผู้สมัคร :เงินเดือน : 15,000 - 20,000 ฿
จำนวนรับ (อัตรา) : 1 อัตรา
สถานที่ปฏิบัติงาน : ประจวบคีรีขันธ์
ดูตำแหน่งงานอื่น ๆ ที่คล้ายตำแหน่งนี้