Logo : บริษัท รีโนวา กรุ๊ป จำกัด

หัวหน้าช่างเทคนิค-ประจำที่หัวหิน


สมัครงาน หัวหน้าช่างเทคนิค-ประจำที่หัวหิน : บริษัท รีโนวา กรุ๊ป จำกัด

รายละเอียดงาน :
1. ตรวจเช็คและซ่อมแซมบำรุงรักษา อุปกรณ์ภายในอาคารตามแผนการทำงาน
2. บันทึกการตรวจเช็ค และบำรุงรักษาอุปกรณ์ตามที่ได้รับมอบหมาย รวมถึงดำเนินการซ่อมแซมตามใบแจ้งซ่อม
3. ตรวจสอบการทำงานของผู้รับเหมาที่เข้ามาปฏิบัติงานในพื้นที่
4. จดบันทึกการใช้พลังงานไฟฟ้า น้ำหล่อเย็นเครื่องปรับอากาศ และน้ำประปาตามตารางงาน
5. เตรียมความพร้อมสำหรับกรณีฉุกเฉินต่างๆ ตลอดเวลา
6. รักษาความสะอาดตามมาตรฐานระบบ 5ส
7. สามารถทำงานก่อสร้างเบื้องต้นได้


คุณสมบัติผู้สมัคร :

1. เพศชาย อายุ 35 ปีขึ้นไป
2. วุฒิการศึกษาระดับ ปวช. - ปวส. ขึ้นไป ด้านช่าง เช่น ไฟฟ้ากำลัง, ก่อสร้าง, อิเล็คทรอนิกส์
3. มีประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 10 ปี ขึ้นไป
4. หากมีประสบการณ์บำรุงรักษาอาคาร โรงแรมหรือรีสอร์ท 5 ดาว หรือตึกสูง จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
5. หากมีประสบการณ์ความรู้ หรือชื่นชอบงานสวน จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
6. มีความคิดริเริ่มกระตือรือร้น สามารถวางแผนการทำงานได้ดี บุคลิกสุภาพเรียบร้อย และมีใจรักบริการ
7. ทุ่มเท เสียสละ สามารถเข้าแก้ปัญหาหน้างานได้ตลอดเวลา
8. ใช้งานคอมพิวเตอร์ได้ในระดับดี


เงินเดือน : 15,000 - 20,000 ฿
จำนวนรับ (อัตรา) : 1 อัตรา
สถานที่ปฏิบัติงาน : ประจวบคีรีขันธ์บริษัท รีโนวา กรุ๊ป จำกัด

ถนนแนบเคหาสน์ ตำบล หัวหิน  อำเภอหัวหิน  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  77110

โทร.0875157241

Line id : 0875157241

Website : https://www.renova.co.th

สมัครงาน หัวหน้าช่างเทคนิค-ประจำที่หัวหิน : บริษัท รีโนวา กรุ๊ป จำกัด

ดูตำแหน่งงานอื่น ๆ ที่คล้ายตำแหน่งนี้