Logo : บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

BP Executive ประจำพื้นที่ชุมพรขออภัยครับ ตำแหน่งงานนี้ปิดรับสมัครแล้ว

คลิกที่นี่ เพื่อดูตำแหน่งงานอื่น ๆ ที่คล้ายตำแหน่งนี้

รายละเอียดงาน :
1. เข้าเยี่ยมเพื่อนคู้ค้ารายย่อย เพื่อแจ้งแคมเปญสนับสนุนการขายและรับทราบสถานการณ์ให้พื้นที่ที่รับผิดชอบ สำหรับการวางแผนการขาย ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เกิด และเพื่อเพิ่ม
2. ยอดขายในพื้นที่ ให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ รวมถึงแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นในพื้นที่ที่รับผิดชอบ
3. วิเคราะห์วางแผนการขาย การกระจายสินค้าและอุปกรณ์ของพันธมิตรทางการค้าไปยังเพื่อนคู้ค้ารายย่อย เพื่อให้การขายบรรลุตามเป้าหมายที่กำหนด
4. สรุปการขาย วิเคราะห์ข้อมูล จัดทำแผนการทำงานประจำวันประจำสัปดาห์ในพื้นที่ที่รับผิดชอบ
5. ฝึกสอน BP Sale ในการพัฒนาการทำงาน เพื่อประสิทธิภาพในการขาย รวมถึงติดตาม ตรวจสอบ การเข้าเยี่ยมของพนักงานขาย BP Sale ในพื้นที่รับผิดชอบ
6. ดำเนินการกิจกรรมทางการตลาด และสร้างสัมพันธ์ที่ดีกับตัวแทนคู่ค้ารายย่อย และสรรหาตัวแทนคู่ค้าใหม่ในพื้นที่


คุณสมบัติผู้สมัคร :เงินเดือน : 15,000 - 40,000 ฿
จำนวนรับ (อัตรา) : 1 อัตรา
สถานที่ปฏิบัติงาน : ชุมพร
ดูตำแหน่งงานอื่น ๆ ที่คล้ายตำแหน่งนี้