งาน,หางาน,สมัครงาน ห้างหุ้นส่วนจำกัด มาตรศรีจักรกล

ช่างสำรวจ


สมัครงาน ช่างสำรวจ : ห้างหุ้นส่วนจำกัด มาตรศรีจักรกล

รายละเอียดงาน :
ปฏิบัติเกี่ยวกับการสำรวจเพื่อหาระยะ ระดับ มุม ลักษณะและขนาดของภูมิประเทศ การหาค่าพิกัดของจุดตำแหน่งต่าง ๆ
การทำบันทึกข้อมูลและรายละเอียดต่าง ๆ ที่ได้จากการสำรวจ การทำแผนที่แบบต่าง ๆ โดยอาศัยข้อมูลจากการสำรวจ


คุณสมบัติผู้สมัคร :

1) ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือเทียบเท่า ในสาขาวิชา ช่างสำรวจ,ช่างก่อสร้าง,ช่างโยธา
2) มีความรู้ความเข้าใจด้านการสำรวจ เช่น วัดมุม,วัดระยะ,วัดระดับ,หาค่าพิกัดจุดตำแหน่งต่างๆ,วางหมุดหลักฐาน,ทำบันทึกข้อมูลและรายละเอียดต่างๆ
3) มีความสามารถปฏิบัติหน้าที่ด้วยความละเอียดและแม่นยำ
4) ปฏิบัติตามคำสั่งผู้บังคับบัญชา


เงินเดือน : 15,000 - 20,000 ฿
จำนวนรับ (อัตรา) : 1 อัตรา
สถานที่ปฏิบัติงาน : ห้างหุ้นส่วนจำกัด มาตรศรีจักรกล ตำบลพลับพลาไชย อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี 72160ห้างหุ้นส่วนจำกัด มาตรศรีจักรกล

8 หมู่ 2 ตำบล พลับพลาไชย  อำเภออู่ทอง  จังหวัดสุพรรณบุรี  72160

โทร.

สมัครงาน ช่างสำรวจ : ห้างหุ้นส่วนจำกัด มาตรศรีจักรกลตำแหน่งงาน ที่คล้ายกัน :

- หางาน ช่างสำรวจ

- หางาน ช่างสำรวจ ใกล้ฉัน

- หางาน ช่างสำรวจ สุพรรณบุรี

- หางาน ช่างสำรวจ อู่ทอง สุพรรณบุรี

- หางาน ช่างสำรวจ พลับพลาไชย สุพรรณบุรี

- หางาน ช่างสี

- หางาน ช่างสี ใกล้ฉัน

- หางาน ช่างสี สุพรรณบุรี

- หางาน ช่างสี อู่ทอง สุพรรณบุรี

- หางาน ช่างสี พลับพลาไชย สุพรรณบุรี

- หางาน พลับพลาไชย สุพรรณบุรี

- หางาน อู่ทอง สุพรรณบุรี

- หางาน สุพรรณบุรี

- งานใกล้ฉัน (งานตามโลเคชั่นปัจจุบันของคุณ)