งาน,หางาน,สมัครงาน บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

ทรู ภาคอีสานตอนบน เปิดรับ Senior Area Owner ประจำจังหวัดเลย (เจ้าหน้าที่บริหารงานขาย) จำนวน 2 อัตรา


สมัครงาน ทรู ภาคอีสานตอนบน เปิดรับ Senior Area Owner  ประจำจังหวัดเลย (เจ้าหน้าที่บริหารงานขาย) จำนวน 2 อัตรา : บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

รายละเอียดงาน :
1. วางแผน วิเคราะห์ ติดตาม และประเมินผล พร้อมเสนอแนะแนวทางในการแก้ไขปัญหา การขาย, การตลาด และการส่งเสริมการขาย, การขยายช่องทางการขายใหม่ๆ ประกอบกับสร้างความสัมพันธ์อันดีให้กับพนักงาน และเพื่อนคู่ค้าของ Direct Sales ทีมบุก ในพื้นที่ที่รับผิดชอบ
2. วิเคราะห์ปัญหา จุดอ่อน จุดแข็ง ของคู่แข่ง และเพื่อนคู่ค้าของ Direct Sales ในพื้นที่ที่รับผิดชอบ พร้อมเสนอแนวทางในการขาย และการตลาด เพื่อแข่งขันกับคู่แข่งให้ได้ตามเป้าหมายที่กำหนด


คุณสมบัติผู้สมัคร :

เพศ ชาย หรือ หญิง
อายุ 26-35 ปี
มีประสบการณืด้านการขาย และการวางแผนงานขาย 1-3 ปี
วุฒิการศึกษา ป.ตรี
มีเงินเดือนประจำ 18,000+ ขึ้นอยู่กับประสบการณ์จะคำนวนให้เป็น กรณิพิเศษ

o มีทักษะด้านการวิเคราะห์ และวางแผนการขายการตลาด (Sales Analysis & Planning)
o มีทักษะด้านการบริหารทีมงานขาย (Sales Force Management)
o มีทักษะด้านการสื่อสาร (Communication) และความสามารถในการเจรจาต่อรอง (Win-Win Negotiation)
o มีความรู้ด้านอินเตอร์เน็ต เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร Data Content และ/หรือ คอมพิวเตอร์
o สามารถใช้งานโปรแกรม MS. Office (Word, Excel, PowerPoint) ได้เป็นอย่างดี
o สามารถขับรถยนต์ได้ และมีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์

สามารถทำงานพื้นที่ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือนตอนบนได้
site: เลย และ ร้อยเอ็ดเงินเดือน : ตามตกลง
จำนวนรับ (อัตรา) : 5 อัตรา
สถานที่ปฏิบัติงาน : เลย ตำบลเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 42000บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 18 อาคารทรูทาวเวอร์ ถนนรัชดาภิเษก แขวง ห้วยขวาง  เขตห้วยขวาง  จังหวัดกรุงเทพมหานคร  10310

โทร.

สมัครงาน ทรู ภาคอีสานตอนบน เปิดรับ Senior Area Owner  ประจำจังหวัดเลย (เจ้าหน้าที่บริหารงานขาย) จำนวน 2 อัตรา : บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)ตำแหน่งงาน ที่คล้ายกัน :

- หางาน บริหาร

- หางาน บริหาร ใกล้ฉัน

- หางาน บริหาร ขอนแก่น

- หางาน บริหาร เมือง ขอนแก่น

- หางาน บริหาร เมือง ขอนแก่น

- หางาน ขาย

- หางาน ขาย ใกล้ฉัน

- หางาน ขาย ขอนแก่น

- หางาน ขาย เมือง ขอนแก่น

- หางาน ขาย เมือง ขอนแก่น

- หางาน เมือง ขอนแก่น

- หางาน เมือง ขอนแก่น

- หางาน ขอนแก่น

- งานใกล้ฉัน (งานตามโลเคชั่นปัจจุบันของคุณ)