Logo : บริษัท วี บียอนด์ ดีเวลอปเม้นท์ จำกัด

ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงินขออภัยครับ ตำแหน่งงานนี้ปิดรับสมัครแล้ว

คลิกที่นี่ เพื่อดูตำแหน่งงานอื่น ๆ ที่คล้ายตำแหน่งนี้

รายละเอียดงาน :
1.วางแผนงานด้านบัญชีและการเงินให้สอดคล้องกับแนวทางการดำเนินงานของบริษัท
2.ควบคุมการจัดทำบัญชี และตรวจสอบการปิดบัญชีของบริษัทในแต่ละงวดให้ถูกต้อง
3.ควบคุมและตรวจสอบการจัดทำงบการเงิน งบดุล งบกำไร และจัดเก็บเอกสารหลักฐานเป็นหมวดหมู่
4.ควบคุมการจัดทำงบประมาณของบริษัท และตรวจสอบดูแลการใช้งบประมาณให้ถูกต้อง
5.ควบคุมการจัดทำรายงานภาษีและนำส่งหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง
6.ควบคุมและจัดทำการเบิกเงินสำรองจ่าย/เงินสดย่อย
7.ประสานงานกับสำนักงานบัญชีเพื่อนำส่งเอกสารอย่างครบถ้วนและทันตามเวลา
8.ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา


คุณสมบัติผู้สมัคร :เงินเดือน : ตามตกลง
จำนวนรับ (อัตรา) : ไม่ระบุ
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร
ดูตำแหน่งงานอื่น ๆ ที่คล้ายตำแหน่งนี้