งาน,หางาน,สมัครงาน บริษัท ดามัวร์อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด

จป.วิชาชีพ ( Safety Officer )


สมัครงาน จป.วิชาชีพ ( Safety Officer ) : บริษัท ดามัวร์อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด

รายละเอียดงาน :
1) ตรวจสอบ และเสนอแนะให้นายจ้างปฏิบัติการตามกฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
2) วิเคราะห์งานเพื่อชี้บ่งอันตราย รวมทั้งกำหนดมาตรการป้องกัน หรือขั้นตอนการทำงานอย่างปลอดภัย
3) ประเมินความเสี่ยงด้านความปลอดภัยในการทำงาน
4) วิเคราะห์แผนงานโครงการ รวมทั้งข้อเสนอแนะของหน่วยงานต่างๆ และเสนอแนะมาตรการความปลอดภัยในการทำงาน
5) ตรวจประเมินการปฏิบัติงานของสถานประกอบกิจการให้เป็นไปตามแผนงาน โครงการ หรือมาตรการความปลอดภัยในการทำงาน
6) แนะนำ ฝึกสอน อบรมลูกจ้างเพื่อให้การปฏิบัติงานปลอดจากเหตุอันจะทำให้เกิดความ ไม่ปลอดภัยในการทำงาน
7) ตรวจวัด และประเมินสภาพแวดล้อมในการทำงาน หรือดำเนินการร่วมกับบุคคล หรือหน่วยงานที่ขึ้นทะเบียนกับกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเป็นผู้รับรอง หรือตรวจสอบเอกสารหลักฐาน รายงานในการตรวจสอบสภาพแวดล้อมในการทำงานภายในสถานประกอบกิจการ
8) ตรวจสอบสาเหตุ และวิเคราะห์การประสบอันตราย การเจ็บป่วย หรือการเกิดเหตุเดือดร้อนรำคาญอันเนื่องจากการทำงาน และรายงานผล
9) รวบรวมสถิติ วิเคราะห์ข้อมูล จัดทำรายงาน และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการประสบอันตราย การเจ็บป่วย หรือการเกิดเหตุเดือดร้อนรำคาญอันเนื่องจากการทำงานของลูกจ้าง


คุณสมบัติผู้สมัคร :

- ไม่จำกัดเพศ
- วุฒิ ปริญญาตรี สาขาอาชีวะอนามัยและสิ่งแวดล้อม หรือ เทียบเท่า และมีมีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้อง
- อายุ 18 ปี ขึ้นไป
- สามารถมาทำงานเองได้
- ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่


เงินเดือน : ตามตกลง
จำนวนรับ (อัตรา) : 1 อัตรา
สถานที่ปฏิบัติงาน : บริษัท ดามัวร์ 609/2 หมู่ 1 ตำบลหนองขาม อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230บริษัท ดามัวร์อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด

609/2 หมู่ 1 ตำบล หนองขาม  อำเภอศรีราชา  จังหวัดชลบุรี  20230

โทร.033004482

สมัครงาน จป.วิชาชีพ ( Safety Officer ) : บริษัท ดามัวร์อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัดตำแหน่งงาน ที่คล้ายกัน :

- หางาน officer

- หางาน officer ใกล้ฉัน

- หางาน officer ชลบุรี

- หางาน officer ศรีราชา ชลบุรี

- หางาน officer หนองขาม ชลบุรี

- หางาน office

- หางาน office ใกล้ฉัน

- หางาน office ชลบุรี

- หางาน office ศรีราชา ชลบุรี

- หางาน office หนองขาม ชลบุรี

- หางาน หนองขาม ชลบุรี

- หางาน ศรีราชา ชลบุรี

- หางาน ชลบุรี

- งานใกล้ฉัน (งานตามโลเคชั่นปัจจุบันของคุณ)