Logo : บริษัท กลอรี่ไชม์ จำกัด

พนักงานบัญชี ธุรการ


สมัครงาน พนักงานบัญชี ธุรการ : บริษัท กลอรี่ไชม์ จำกัด

รายละเอียดงาน :
พนักงานบัญชีธุรการ
- รับผิดชอบงานบัญชี
- บันทึกเอกสารรายรับ-จ่าย
- ทำรายงานภาษีหัก ณ ที่จ่าย
- จัดเตรียมเอกสารบริษัท เพื่อนำส่งบริษัทบัญชีในแต่ละเดือน
- งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย


คุณสมบัติผู้สมัคร :

-เพศชาย/ หญิง อายุ 22-35 ปี
-วุฒิ ปวส.- ปริญญาตรี สาขาการบัญชี หรือที่เกี่ยวข้อง
-มีความรับผิดชอบ ซื่้อสีตย์ ขยัน ละเอียด รอบคอบ
-สามารถปิดบัญชีได้
-มีความสามารถในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในโปรแกรมที่เกี่ยวข้องได้เป็นอย่างดี
-หากมีประสบการณ์การทำบัญชีมาก่อน จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
-หากสามารถใช้โปรแกรม Express ได้ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
-สามารถเริ่มงานได้ทันที


สวัสดิการ :
- ค่าโทรศัพท์
- ประกันสังคม
- โอที
- ฝึกอบรมก่อนปฎิบัติงาน
- วันลาหยุดประจำปี


เงินเดือน : 12,000 - 14,000 ฿
จำนวนรับ (อัตรา) : 1 อัตรา
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานครบริษัท กลอรี่ไชม์ จำกัด

138 อาคารจูเวลเลอรี่เซ็นเตอร์ ชั้น 22 ห้อง C5 ถนนนเรศ แขวง สี่พระยา  เขตบางรัก  จังหวัดกรุงเทพมหานคร  10500

โทร.0924964495

Website : https://www.glorychime.com

สมัครงาน พนักงานบัญชี ธุรการ : บริษัท กลอรี่ไชม์ จำกัด

ดูตำแหน่งงานอื่น ๆ ที่คล้ายตำแหน่งนี้