งาน,หางาน,สมัครงาน บริษัท บริคพาธส์ โบรกเกอร์เรจ กรุ๊ป จำกัด

เจ้าหน้าที่การตลาดอสังหาริมทรัพย์ (Real Estate Marketing Support)


สมัครงาน เจ้าหน้าที่การตลาดอสังหาริมทรัพย์ (Real Estate Marketing Support) : บริษัท บริคพาธส์ โบรกเกอร์เรจ กรุ๊ป จำกัด

รายละเอียดงาน :
เจ้าหน้าที่การตลาดอสังหาริมทรัพย์

ภาพรวมของบริษัท:

Brickpaths เป็นบริษัทนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ที่ใช้เทคโนโลยีทันสมัย ปฏิวัติวงการด้วยแพลตฟอร์มครบวงจรที่ทรงพลังและทันสมัย ภารกิจของเราคือการเสริมพลังและสนับสนุนตัวแทนในการให้บริการที่ยอดเยี่ยมแก่ผู้ขาย ผู้ซื้อ และนักลงทุน—ให้ดียิ่งขึ้น รวดเร็วยิ่งขึ้น และสมาร์ทยิ่งขึ้น—โดยการนำเทคโนโลยีที่เป็นกรรมสิทธิ์ของเราไปใช้ เรามุ่งมั่นที่จะเป็นบริษัทผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีอสังหาริมทรัพย์เพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์ให้เชื่อมต่อกันมากขึ้นและราบรื่นขึ้น

เราทุ่มเทเพื่อเชื่อมช่องว่างภายในชุมชนอสังหาริมทรัพย์ สร้างสภาพแวดล้อมที่เป็นมิตรสำหรับการแบ่งปันโอกาสในการลงทุนและความรู้ทางวิชาชีพ แพลตฟอร์มของเราไม่เพียงอำนวยความสะดวกในการทำธุรกรรมที่ราบรื่นเท่านั้น แต่ยังสร้างพื้นที่ความร่วมมือที่ลูกค้าสามารถเชื่อมต่อและเติบโตไปด้วยกัน

ที่ Brickpaths เรามุ่งมั่นในนวัตกรรม ความเป็นเลิศ และความซื่อสัตย์ เพื่อให้แน่ใจว่าลูกค้าทุกคนจะได้รับบริการที่มีคุณภาพสูงและมีมูลค่าที่ไม่เหมือนใคร มาร่วมกับเราในขณะที่เรากำลังเปลี่ยนโฉมหน้าของวงการอสังหาริมทรัพย์ทีละธุรกรรม!

เจ้าหน้าที่การตลาดอสังหาริมทรัพย์:
ในฐานะผู้สนับสนุนการตลาดอสังหาริมทรัพย์ คุณจะมีบทบาทสำคัญในการเสริมสร้างความพยายามทางการตลาดของเราและสนับสนุนทีมขาย หน้าที่หลักของคุณจะรวมถึงการจัดการรายการทรัพย์สิน การประสานงานกับทีมขาย และมีส่วนร่วมในกลยุทธ์ทางการตลาดของเรา

ที่ Brickpaths คุณจะ:

จัดการสต็อกรายการทรัพย์สิน: ดูแลและรักษาคลังรายการทรัพย์สินของสมาชิกทีมขายที่ได้รับมอบหมายให้คุณ
โพสต์รายการทรัพย์สิน: อัปโหลดรายการทรัพย์สินบนเว็บไซต์อสังหาริมทรัพย์และแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียตามที่บริษัทกำหนด
สร้างเนื้อหาโฆษณา: พัฒนาโฆษณาที่สร้างสรรค์และน่าสนใจสำหรับรายการทรัพย์สิน
การจัดการชีท: สร้าง จัดการ และอัปเดตชีทตามที่ได้รับมอบหมายเพื่อให้ข้อมูลถูกต้องและเป็นระเบียบ
การบันทึกข้อมูล: ป้อนข้อมูลลงในชีทตามที่กำหนดอย่างถูกต้อง
ประสานงานกับทีมขาย: ทำงานร่วมกับทีมขายอย่างใกล้ชิดเพื่อให้การดำเนินงานราบรื่นและสนับสนุน
วิจัยการตลาด: วิจัยและอัปเดตแนวโน้มการตลาดใหม่ ๆ โดยเสนอแนวคิดนวัตกรรมเพื่อเสริมสร้างกลยุทธ์ทางการตลาดของเรา
งานสนับสนุนเพิ่มเติม: ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายเพื่อสนับสนุนทีมขาย กิจกรรมทางการตลาด และการดำเนินงานเบื้องหลัง

สิ่งที่เรามองหา:

ละเอียดรอบคอบ: ใส่ใจในรายละเอียดเพื่อให้แน่ใจว่าทุกงานถูกต้อง
ความคิดสร้างสรรค์: มีความคิดสร้างสรรค์และสามารถสร้างแนวคิดทางการตลาดใหม่ ๆ ได้
ทักษะการจัดการ: ทักษะการจัดการที่ยอดเยี่ยมในการจัดการความรับผิดชอบหลายประการอย่างมีประสิทธิภาพ
ทีมเวิร์ค: สามารถทำงานร่วมกับทีมขายและแผนกอื่น ๆ ได้อย่างประสานกัน
การปรับตัว: ความเต็มใจที่จะเรียนรู้และปรับตัวให้เข้ากับเครื่องมือและเทคโนโลยีใหม่ ๆ ตามที่จำเป็น
ทักษะการสื่อสาร: ทักษะการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพสำหรับการประสานงานกับสมาชิกในทีมและบุคคลภายนอก
ความรู้ด้านการตลาด: ความเข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับหลักการและแนวโน้มการตลาด

ประเภทงาน:
เต็มเวลา

เวลาทำงาน:
จันทร์ถึงศุกร์

ค่าตอบแทน:
เงินเดือน

ที่ตั้งสำนักงาน:
ใกล้ BTS ทองหล่อ

นายจ้างที่ให้โอกาสเท่าเทียมกัน:
Brickpaths เป็นนายจ้างที่ให้โอกาสเท่าเทียมกัน เรามุ่งมั่นที่จะสร้างทีมงานที่หลากหลายและสร้างสภาพแวดล้อมที่ครอบคลุมสำหรับพนักงานทุกคน เราส่งเสริมการสมัครจากบุคคลที่มาจากทุกพื้นเพและประสบการณ์

กรุณาติดต่อเราที่ talents@brickpaths.com
มาร่วมกับเราและช่วยเราสร้างอนาคตของการตลาดอสังหาริมทรัพย์ด้วยทักษะและความทุ่มเทของคุณ!

Real Estate Marketing Support

Company Overview:

Brickpaths is a tech-enabled real estate brokerage company, revolutionizing the industry with our powerful and modern end-to-end platform. Our mission is to empower and support agents in delivering exceptional services to sellers, buyers, and investors—better, faster, and smarter—by adopting our unique proprietary technologies. We are committed to becoming a real estate technology specialist company in order to develop the real estate industry to be more seamless and connected.

We are dedicated to bridging the gap within the real estate community, fostering a friendly environment for sharing investment opportunities and professional knowledge. Our platform not only facilitates seamless transactions but also cultivates a collaborative space where clients can connect and thrive together.
At Brickpaths, we are committed to innovation, excellence, and integrity, ensuring that every client experiences top-tier service and unparalleled value. Join us as we transform the real estate landscape, one transaction at a time!Real Estate Marketing Support:
As a Real Estate Marketing Support, you will play a crucial role in enhancing our marketing efforts and supporting the sales team. Your primary responsibilities will include managing property listings, coordinating with the sales team, and contributing to our marketing strategies.

At Brickpaths You Will:

Manage Listing Stock: Oversee and maintain the listing inventory of the sales team members assigned to you.
Post Property Listings: Upload property listings on real estate websites and various social media platforms as specified by the company.
Create Advertisement Content: Develop creative and compelling advertisements for property listings.
Sheet Management: Create, manage, and update spreadsheets as assigned to ensure accurate and organized data.
Data Recording: Accurately enter information into designated sheets as required.
Sales Team Coordination: Collaborate closely with the sales team to ensure seamless operations and support.
Marketing Research: Research and stay updated on new marketing trends, proposing innovative ideas to enhance our marketing strategies.
Additional Support Tasks: Perform other tasks as assigned to support the sales team, marketing activities, and back-end operations.

What We’re Looking For:

Detail-Oriented: Strong attention to detail to ensure accuracy in all tasks.
Creativity: Ability to think creatively and generate innovative marketing ideas.
Organizational Skills: Excellent organizational skills to manage multiple responsibilities efficiently.
Team Player: Ability to work collaboratively with the sales team and other departments.
Adaptability: Willingness to learn and adapt to new tools and technologies as needed.
Communication Skills: Effective communication skills for coordinating with team members and external parties.
Marketing Knowledge: Basic understanding of marketing principles and trends.

Job Types:
Full-time

Schedule:
Monday to Friday

Compensation:
Salary

Location Office:
BTS Thonglor

Equal Opportunity Employer:
Brickpaths is an equal opportunity employer. We are committed to building a diverse workforce and creating an inclusive environment for all employees. We encourage applications from individuals of all backgrounds and experiences.

Please get in touch with us at talents@brickpaths.com

Join us and help us shape the future of real estate marketing with your skills and dedication!


คุณสมบัติผู้สมัคร :

สิ่งที่เรามองหา:

ละเอียดรอบคอบ: ใส่ใจในรายละเอียดเพื่อให้แน่ใจว่าทุกงานถูกต้อง
ความคิดสร้างสรรค์: มีความคิดสร้างสรรค์และสามารถสร้างแนวคิดทางการตลาดใหม่ ๆ ได้
ทักษะการจัดการ: ทักษะการจัดการที่ยอดเยี่ยมในการจัดการความรับผิดชอบหลายประการอย่างมีประสิทธิภาพ
ทีมเวิร์ค: สามารถทำงานร่วมกับทีมขายและแผนกอื่น ๆ ได้อย่างประสานกัน
การปรับตัว: ความเต็มใจที่จะเรียนรู้และปรับตัวให้เข้ากับเครื่องมือและเทคโนโลยีใหม่ ๆ ตามที่จำเป็น
ทักษะการสื่อสาร: ทักษะการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพสำหรับการประสานงานกับสมาชิกในทีมและบุคคลภายนอก
ความรู้ด้านการตลาด: ความเข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับหลักการและแนวโน้มการตลาด

What We’re Looking For:

Detail-Oriented: Strong attention to detail to ensure accuracy in all tasks.
Creativity: Ability to think creatively and generate innovative marketing ideas.
Organizational Skills: Excellent organizational skills to manage multiple responsibilities efficiently.
Team Player: Ability to work collaboratively with the sales team and other departments.
Adaptability: Willingness to learn and adapt to new tools and technologies as needed.
Communication Skills: Effective communication skills for coordinating with team members and external parties.
Marketing Knowledge: Basic understanding of marketing principles and trends.


เงินเดือน : ตามตกลง
จำนวนรับ (อัตรา) : ไม่ระบุ
สถานที่ปฏิบัติงาน : บริษัท บริคพาธส์ โบรกเกอร์เรจ กรุ๊ป จำกัด แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260บริษัท บริคพาธส์ โบรกเกอร์เรจ กรุ๊ป จำกัด

76 ซอยสุขุมวิท 101/2 ถนนสุขุมวิท แขวง บางนาเหนือ  เขตบางนา  จังหวัดกรุงเทพมหานคร  10260

โทร.0914191456

สมัครงาน เจ้าหน้าที่การตลาดอสังหาริมทรัพย์ (Real Estate Marketing Support) : บริษัท บริคพาธส์ โบรกเกอร์เรจ กรุ๊ป จำกัดตำแหน่งงาน ที่คล้ายกัน :

- หางาน เจ้าหน้าที่การตลาด

- หางาน เจ้าหน้าที่การตลาด ใกล้ฉัน

- หางาน เจ้าหน้าที่การตลาด กรุงเทพมหานคร

- หางาน เจ้าหน้าที่การตลาด บางนา กรุงเทพมหานคร

- หางาน เจ้าหน้าที่การตลาด บางนาเหนือ กรุงเทพมหานคร

- หางาน marketing

- หางาน marketing ใกล้ฉัน

- หางาน marketing กรุงเทพมหานคร

- หางาน marketing บางนา กรุงเทพมหานคร

- หางาน marketing บางนาเหนือ กรุงเทพมหานคร

- หางาน บางนาเหนือ กรุงเทพมหานคร

- หางาน บางนา กรุงเทพมหานคร

- หางาน กรุงเทพมหานคร

- งานใกล้ฉัน (งานตามโลเคชั่นปัจจุบันของคุณ)