งาน,หางาน,สมัครงาน บริษัท ควิก โคท โปรดักส์ จำกัด

ผู้จัดการแผนกวิศวกรรม


สมัครงาน ผู้จัดการแผนกวิศวกรรม : บริษัท ควิก โคท โปรดักส์ จำกัด

รายละเอียดงาน :
ควบคุมดูแล บริหารงานด้านวิศวกรรมให้เป็นไปตามข้อกำหนดของบริษัท นำเสนอและติดตามแผนการบำรุงรักษาเครื่องจักรเชิงป้องกัน กำกับดูแลประสิทธิภาพการบำรุงรักษาและซ่อมแซม กำกับดูแลโครงการปรับปรุงโรงงานด้านวิศวกรรม ตรวจสอบเอกสารขั้นตอนและมาตรฐานการปฏิบัติงานของหน่วยงาน ปฏิบัติงานตามระบบบริหารคุณภาพ ISO ควบคุมดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาให้ปฏิบัติงานให้ถูกต้องตามระเบียบที่กำหนดไว้ ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

คุณสมบัติผู้สมัคร :

- ไม่จำกัดเพศ อายุ 35 ปีขึ้นไป
- วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาเครื่องกล หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
- มีประสบการณ์การเป็นพนักงานหรือผู้จัดการในสายงานอย่างน้อย 5 ปี
- มีความรู้ระบบคุณภาพ ISO 9001-2015
- มีทักษะการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดี
- มีภาวะผู้นำ บริหารงานในทีมให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้
- สามารถทำงานภายใต้ภาวะแรงกดดันได้ดี
- สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี
- มีใบรับรองประกอบวิชาชีพ จะพิจารณาเป็นพิเศษ


เงินเดือน : ตามตกลง
จำนวนรับ (อัตรา) : ไม่ระบุ
สถานที่ปฏิบัติงาน : บริษัท ควิกโคท โปรดักส์ จำกัด (โรงงาน) ตำบลหินกอง อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 70000บริษัท ควิก โคท โปรดักส์ จำกัด

88/8 หมู่ 10 ตำบล หินกอง  อำเภอเมืองราชบุรี  จังหวัดราชบุรี  70000

โทร.0635357794ฝ่ายบุคคล

Line id : 0635357794

Website : https://www.quickcoat.co.th

สมัครงาน ผู้จัดการแผนกวิศวกรรม : บริษัท ควิก โคท โปรดักส์ จำกัดตำแหน่งงาน ที่คล้ายกัน :

- หางาน ผู้จัดการ

- หางาน ผู้จัดการ ใกล้ฉัน

- หางาน ผู้จัดการ ราชบุรี

- หางาน ผู้จัดการ เมืองราชบุรี ราชบุรี

- หางาน ผู้จัดการ หินกอง ราชบุรี

- หางาน วิศวกรรม

- หางาน วิศวกรรม ใกล้ฉัน

- หางาน วิศวกรรม ราชบุรี

- หางาน วิศวกรรม เมืองราชบุรี ราชบุรี

- หางาน วิศวกรรม หินกอง ราชบุรี

- หางาน หินกอง ราชบุรี

- หางาน เมืองราชบุรี ราชบุรี

- หางาน ราชบุรี

- งานใกล้ฉัน (งานตามโลเคชั่นปัจจุบันของคุณ)