งาน,หางาน,สมัครงาน บริษัท ศิริชัย ชิปปิ้งไลน์ จำกัด

สมุหบัญชี


สมัครงาน สมุหบัญชี : บริษัท ศิริชัย ชิปปิ้งไลน์ จำกัด

รายละเอียดงาน :
-วางแผนการปฏิบัติงานด้านบัญชีการเงิน ให้เป็นไปตามนโยบายบริษัท และข้อกฏหมายมาตรฐานบัญชี
-กฏหมายภาษีอากรของกรมสรรพากร, กฏหมายเกี่ยวกับบริษัทจำกัดของกระทรวงพาณิชย์
-วางแผน ควบคุมและตรวจสอบความถูกต้องของการบันทึกบัญชีจนถึงปิดงบบัญชี
-ตรวจสอบ/จัดทำเอกสาร รับ, จ่าย ประจำวัน , INVOICE ต่างๆ
-ตรวจสอบความถูกต้องของรายงานภาษีรายเดือน เพื่อนำส่งสรรพากร ( ภาษีหัก ณ ที่จ่าย, ภาษีมูลค่าเพิ่ม)
-จัดทำประมาณการงบการเงินกลางปี เพื่อนำส่งรายงานภาษีนิติบุคคลกลางปี
-ดูแล มอบหมาย ตรวจทาน เป็นที่ปรึกษางานให้กับบุคลากรในแผนก
-จัดทำ/ตรวจทาน รายงานเรือ, ต้นทุนเรือบรรทุกสินค้า, เรือประมง
-จัดทำ/ตรวจทาน เงินเดือน, เบี้ยเลี้ยงของพนักงาน
-ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลก่อนการแจ้งเข้า แจ้งออกต่อ สนง.ประกันสังคม
-ตรวจสอบรายงานทะเบียนค่าจ้าง, แบบรายงานค่าจ้าง (กท.20) เพื่อนำส่งเงินสมทบกองทุนทดแทน
-จัดทำ ตรวจสอบรายงานทางการเงิน, รายงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำเสนอต่อฝ่ายบริหาร
-ดูแลประสานงานกับผู้ตรวจสอบบัญชี
-ปิดงบการเงิน เพื่อนำส่ง หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง


คุณสมบัติผู้สมัคร :

-วุติการศึกษาด้านปริญญาตรี สาขาบัญชี
-ผู้จัดทำบัญชี CPD
-มีประสบการณ์ในสายงานบัญชี ในตำแหน่งหัวหน้างานไม่น้อยกว่า 5 ปี
-สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office Excel, Wold และ Internet ขั้นพื้นฐานได้
-สามารถใช้โปรแกรมบัญชี Express ได้ดี
-มีความรู้ความเข้าใจด้านมาตรฐานบัญชี ภาษีอากร
-มีความเป็นผู้นำ มีความน่าเชื่อถือ วิเคราะห์แก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ
-มีความรอบครอบ ความซื่อสัตย์ รับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมายเป็นอย่างดี


เงินเดือน : 45,000 ฿ ขึ้นไป
จำนวนรับ (อัตรา) : 1 อัตรา
สถานที่ปฏิบัติงาน : บริษัท ศิริชัย ชิปปิ้งไลน์ จำกัด ตำบลมหาชัย อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร 74000บริษัท ศิริชัย ชิปปิ้งไลน์ จำกัด

1101/9 ถนนวิเชียรโชฏก ตำบล มหาชัย  อำเภอเมือง  จังหวัดสมุทรสาคร  74000

โทร.0946493969

Line id : sirichaireefer

Website : https://sirichaifisheries.com

สมัครงาน สมุหบัญชี : บริษัท ศิริชัย ชิปปิ้งไลน์ จำกัดตำแหน่งงาน ที่คล้ายกัน :

- หางาน สมุหบัญชี

- หางาน สมุหบัญชี ใกล้ฉัน

- หางาน สมุหบัญชี สมุทรสาคร

- หางาน สมุหบัญชี เมือง สมุทรสาคร

- หางาน สมุหบัญชี มหาชัย สมุทรสาคร

- หางาน บัญชี

- หางาน บัญชี ใกล้ฉัน

- หางาน บัญชี สมุทรสาคร

- หางาน บัญชี เมือง สมุทรสาคร

- หางาน บัญชี มหาชัย สมุทรสาคร

- หางาน มหาชัย สมุทรสาคร

- หางาน เมือง สมุทรสาคร

- หางาน สมุทรสาคร

- งานใกล้ฉัน (งานตามโลเคชั่นปัจจุบันของคุณ)