Logo : โรงเรียนเมทนีดล

เจ้าหน้าที่ธุรการ


สมัครงาน เจ้าหน้าที่ธุรการ : โรงเรียนเมทนีดล

รายละเอียดงาน :
ดูแลสัญญาจ้างครูต่างชาติ
-ขออนุญาตทำงานของครูชสารต่างชาติ (Work Permit)
-ขออยู่ต่อในราชยอาณาจักร (Visa)
-ขออนุญาตประกอบวิชาชีพครู(Teaching Licen)
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดการด้านธุรการทั่วไป การจัดการด้านการผลิตเอกสาร การจัดการด้านพัสดุ การจัดการด้านการเงิน
การจัดการด้านสารบรรณ และการประสานงานด้าน ต่าง ๆ


คุณสมบัติผู้สมัคร :เงินเดือน : 14,000 - 16,000 ฿
จำนวนรับ (อัตรา) : 2 อัตรา
สถานที่ปฏิบัติงาน : ขอนแก่นโรงเรียนเมทนีดล

177 ตำบล เมืองเก่า  อำเภอเมือง  จังหวัดขอนแก่น  40000

โทร.0877708777

Website : https://www.mataneedol.ac.th

สมัครงาน เจ้าหน้าที่ธุรการ : โรงเรียนเมทนีดล

ดูตำแหน่งงานอื่น ๆ ที่คล้ายตำแหน่งนี้