Logo : บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

Account Executive ประจำจังหวัด ชุมพร


สมัครงาน Account Executive ประจำจังหวัด ชุมพร : บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

รายละเอียดงาน :
1.ทำหน้าที่บรืการช่่่องทางการขาย 7-11 ในพื้นที่ที่รับผิดชอบ เพื่อให้มีรายได้บรรลุเป้าหมายการขายในแต่ละเดือน
2.วิเคราะห์ปัญหา และเสนอแนวทางแก้ไขเพื่อนำเสนอผู้บริหาร
3.จัดทำรายงานการขายและสรุปผลการปฏิบัติงานเพื่อแจ้งแก่ผู้บังคับบัญชา
4.สร้างความสัมพันธ์ ที่ดีกับร้านค้า เพื่อจัดกิจกรรมส่งเสริมให้ลูกค้ามาใช้สินค้าและบริการในร้านค้าของทรู
5.ตรวจเยี่ยมพนักงานและร้านค้า ตามพื้นที่ที่ได้รับมอบหมาย
6.สื่อสารข้อมูลการขาย และกระบวนการขายต่าง ๆ เพื่อเพิ่มรายได้ให้ร้านค้า


คุณสมบัติผู้สมัคร :

เพศชาย-หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
ปริญญาตรี ทุกสาขา
มีประสบการณ์ด้านการดูแลร้านค้า อย่างน้อย 2 ปี ขึ้นไป
มีความรู้ และสนใจในด้านเทคโนโลยีโทรศัพท์มือถือ และอินเตอร์เน็ต
มีทักษะด้านภาวะผู้นำ มีทักษะด้านการวิเคราะห์ และวางแผนการขายการตลาด
มีรถยนต์เป็นของตัวเอง และมีใบขับขี่ของทางราชการ


เงินเดือน : 15,000 - 20,000 ฿
จำนวนรับ (อัตรา) : ไม่ระบุ
สถานที่ปฏิบัติงาน : ชุมพรบริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 18 อาคารทรูทาวเวอร์ ถนนรัชดาภิเษก แขวง ห้วยขวาง  เขตห้วยขวาง  จังหวัดกรุงเทพมหานคร  10310

โทร.

สมัครงาน Account Executive ประจำจังหวัด ชุมพร : บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

ดูตำแหน่งงานอื่น ๆ ที่คล้ายตำแหน่งนี้