Logo : บริษัท ทีคิวเอ็ม อินชัวร์รันส์ โบรคเกอร์ จำกัด

ผู้จัดการส่วนสรรหาคัดเลือก


สมัครงาน ผู้จัดการส่วนสรรหาคัดเลือก : บริษัท ทีคิวเอ็ม อินชัวร์รันส์ โบรคเกอร์ จำกัด

รายละเอียดงาน :
-วางแผน ควบคุมการปฏิบัติงานทีมงาน คัดเลือกผู้สมัครให้ได้มาซึ่งพนักงานที่มีคุณภาพ เหมาะสมกับตำแหน่งงานในองค์กร
-รวบรวมความต้องการอัตรากำลังในองค์กร
-สรุปรายงาน สรุปผล วิเคราะห์ผลการปฏิบัติงาน


คุณสมบัติผู้สมัคร :

เพศหญิง ชาย อายุระหว่าง 30-45 ปี
มีประสบการณ์ด้านงานสรรหาคัดเลือก 8-10 ปี
เคยดำรงตำแหน่งบริหารระดับต้นไม่น้อยกว่า 3 ปี (Supervisor, ผู้ช่วยผู้จัดการ)
มีทักษะการเจรจาต่อรอง
มีมนุษย์สัมพันธ์เป็นอย่างดี
มีเจตคติที่ดีต่อธุรกิจการประกันภัย
เป็ผู้นำการบริหารจัดการ
ลำดับความสำคัญของงานได้
ทำงานภายใต้แรงกดดันได้


เงินเดือน : ตามตกลง
จำนวนรับ (อัตรา) : 1 อัตรา
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานครบริษัท ทีคิวเอ็ม อินชัวร์รันส์ โบรคเกอร์ จำกัด

123 ถนนลาดปลาเค้า แขวง จรเข้บัว  เขตลาดพร้าว  จังหวัดกรุงเทพมหานคร  10230

โทร.021198888ต่อ3091

Line id : @hrtqm

Website : https:// www.tqm.co.th

สมัครงาน ผู้จัดการส่วนสรรหาคัดเลือก : บริษัท ทีคิวเอ็ม อินชัวร์รันส์ โบรคเกอร์ จำกัด

ดูตำแหน่งงานอื่น ๆ ที่คล้ายตำแหน่งนี้