Logo : บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)

ผู้จัดการโรงบรรจุก๊าซ (ปฏิบัติงานที่โรงบรรจุก๊าซ สุขสวัสดิ์ 26 บจก. โอลิมปัส ออยล์)


สมัครงาน ผู้จัดการโรงบรรจุก๊าซ (ปฏิบัติงานที่โรงบรรจุก๊าซ สุขสวัสดิ์ 26 บจก. โอลิมปัส ออยล์) : บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)

รายละเอียดงาน :
บริหารงานภาพรวมภายในโรงบรรจุก๊าซ
1) สร้างยอดขาย เพื่อสร้างการเติบโต - บริหารยอดขายให้เป็นไปตามเป้าหมายของบริษัท
2) บริหารค่าใช้จ่ายให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
3) บริหารงานต่างๆภายในโรงบรรจุก๊าซ - ดูแลงานเอกสารบัญชี การเงิน สรุปยอดค่าใช้จ่าย และงานเอกสารทั่วไปภายในโรงบรรจุก๊าซ
4) บริหารบุคลากรภายในโรงบรรจุก๊าซ - ด้านการให้บริการ และ ความสะอาดของโรงบรรจุก๊าซ
5) ดูแลความเรียบร้อยภายในโรงบรรจุก๊าซตามที่ได้รับมอบหมาย
ุ6) บริษัทฝึกอบรมให้ จำนวน 7-10 วัน ก่อนปฏิบัติงานจริง โดยได้รับเงินเดือนตั้งแต่เดือนแรกที่เข้าฝึกอบรม
คุณสมบัติผู้สมัคร :

-ไม่จำกัดเพศ อายุ 25 - 40 ปี (เพศชายผ่านการเกณฑ์ทหาร)
-วุฒิ ป.ตรี สาขาบริหารธุรกิจ ( การขาย การตลาด บัญชี การเงิน การธนาคาร) หรือ สาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
-ใช้โปรแกรม Ms - Office ได้คล่อง
-มีทักษะในการขาย / มีภาวะผู้นำสูง / แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
-มีประสบการณ์ในการบริการร้านค้าปลีกในธุรกิจต่างๆในระดับผู้จัดการร้าน หรือผู้ช่วยผู้จัดการ อย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป
-ถ้ามีประสบการณ์บริหารปั้มน้ำมันมา จะพิจารณาเป็นพิเศษ
-ปฏิบัติงานที่โรงบรรจุก๊าซ ซอยสุขสวัสสดิ์ 26 (มีที่พักฟรี)
-หากเคยผ่านการอบรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับหัวหน้างาน หรือระดับเทคนิค จะพิจารณาพิเศษ

*************** อย่าลืม นำใบผ่านงาน และ สลิปเงินเดือน มาในวันสัมภาษณ์ด้วยครับ************


เงินเดือน : ตามตกลง
จำนวนรับ (อัตรา) : 2 อัตรา
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานครบริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)

90 อาคารซีดับเบิ้ลยู ทาวเวอร์ เอ ชั้น 45 ,ถนน รัชดาภิเษก แขวง ห้วยขวาง  เขตห้วยขวาง  จังหวัดกรุงเทพมหานคร  10310

โทร.021683377

Website : https://www.ptgenergy.co.th

สมัครงาน ผู้จัดการโรงบรรจุก๊าซ (ปฏิบัติงานที่โรงบรรจุก๊าซ สุขสวัสดิ์ 26 บจก. โอลิมปัส ออยล์) : บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)

ดูตำแหน่งงานอื่น ๆ ที่คล้ายตำแหน่งนี้