เขียนใบสมัครงาน ฟรี และง่าย
กรอกเพียงครั้งเดียว ใช้ได้ตลอดไป
ขั้นตอนที่ 1 : ระบุข้อมูลการเข้าระบบ
Login Name ที่ต้องการ หรือ E-mail ของคุณ
 
รหัสผ่านที่ต้องการ
สาขาวิชาชีพของคุณ
ตำแหน่งงานที่คุณสนใจ

https://www.jobpub.com/new_images/w_dot.gif
ระบุได้หลายตำแหน่ง เช่น พนักงานขาย,การตลาด เป็นต้น
ระดับการศึกษาสูงสุดของคุณ
ลักษณะงานที่ต้องการ
งานประจำ (Full Time)
งานนอกเวลา (Part Time)
งานอิสระ (Freelance)
งานสำหรับนักศึกษาฝึกงาน (Training)
ระดับเงินเดือนที่ต้องการ

ไปที่ Version ปกติ
Copyright © 2000-2018 - Job Online Co.,Ltd. All rights reserved.
Contact Webmaster : Webmaster@Jobpub.com