Logo : บริษัท กงพัฒนา เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด

เจ้าหน้าที่ควบคุมวัสดุ/สโตร์ (Material Control)ขออภัยครับ ตำแหน่งงานนี้ปิดรับสมัครแล้ว

คลิกที่นี่ เพื่อดูตำแหน่งงานอื่น ๆ ที่คล้ายตำแหน่งนี้

รายละเอียดงาน :
1.ควบคุมวัสดุ,อุปกรณ์,เครื่องมือ รวมทั้งการตัดวัตถุดิบ
2.ตรวจเช็คยอดวัตถุดิบและจัดทำรายงาน
3.ดูแลเอกสารภายในโครงการและรายงานต่อหัวหน้า
4.ทำการเบิก-จ่าย เครื่องมือ,อุปกรณ์ตามใบเบิก
5.ตรวจเช็คอุปกรณ์ก่อนส่งให้ผู้เบิก
6.จัดทำ Stock Card ได้


คุณสมบัติผู้สมัคร :เงินเดือน : 16,000 - 18,000 ฿
จำนวนรับ (อัตรา) : 1 อัตรา
สถานที่ปฏิบัติงาน : ระยอง
ดูตำแหน่งงานอื่น ๆ ที่คล้ายตำแหน่งนี้