Logo : บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)

ผู้อำนวยการฝ่ายติดตามหนี้และบริหารจัดการทรัพย์รอการขาย (MBK Guarantee)ขออภัยครับ ตำแหน่งงานนี้ปิดรับสมัครแล้ว

คลิกที่นี่ เพื่อดูตำแหน่งงานอื่น ๆ ที่คล้ายตำแหน่งนี้

รายละเอียดงาน :
• ตรวจสอบและควบคุมดูแลบริหารภาพรวมของการรับชำระหนี้
• ตรวจสอบและควบคุมดูแลบริหารภาพรวมของการปรับโครงสร้างหนี้
• ตรวจสอบและบริหารทรัพย์รอการขายที่อยู่ภายใต้การดูแลของบริษัท
• บริหารจัดการการรับชำระหนี้โดยการประสานกับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
• เจรจาและต่อรองกับ ลูกค้าที่เกี่ยวข้องกับการรับชำระหนี้ การปรับโครงสร้างหนี้ และทรัพย์รอการขาย
• ตรวจรายงานการติดตามหนี้ รายงานลูกหนี้ที่ผิดนัดชำระมากกว่า 3 เดือน และรายงานทรัพย์สินรอการขาย ก่อนนำเสนอผู้บริหาร
• ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการด้านกฎหมาย เพื่อให้ลูกหนี้กลับมามีสถานะการชำระปกติ
• ตรวจทานและนำเสนอผล KPI ของแผนกรับชำระหนี้และแผนกเร่งรัดหนี้
• นำนโยบายของบริษัทมาบังคับใช้ในฝ่าย
• ติดต่อและหาทางดำเนินการขาย ทรัพย์รอการขายของบริษัท


คุณสมบัติผู้สมัคร :เงินเดือน : ตามตกลง
จำนวนรับ (อัตรา) : 1 อัตรา
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร
ดูตำแหน่งงานอื่น ๆ ที่คล้ายตำแหน่งนี้