Leader Delivary


สมัครงาน Leader Delivary : บริษัท บี.เอส.ทูลส์ แอนด์เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

รายละเอียดงาน :
-รับผิดชอบการวางแผนและควบคุมการรับ
-ดูแลการจัดเก็บและการเบิกจ่ายวัตถุดิบ
-ดูแลการจัดส่ง


คุณสมบัติผู้สมัคร :

1. วุฒิการศึกษา ม.3 ขึ้นไป
2. อายุ 22 - 45 ปี
3. เพศชาย มีร่างกายแข็งแรง สามารถทำงานล่วงเวลาได้
4. มีความรับผิดชอบ มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี เรียนรู้ สู้งาน อดทน
5. มีประสบการณ์ในด้านการส่งมอบ,การจัดส่ง 2 ปีขึ้นไป


เงินเดือน : 10,000 - 14,000 ฿
จำนวนรับ (อัตรา) : 1 อัตรา
สถานที่ปฏิบัติงาน : ชลบุรีบริษัท บี.เอส.ทูลส์ แอนด์เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

42/4 หมู่ที่ 6 ตำบล ห้วยกะปิ  อำเภอเมืองชลบุรี  จังหวัดชลบุรี  20000

โทร.038145110

Website : https://www.bstoolsthai.com

สมัครงาน Leader Delivary : บริษัท บี.เอส.ทูลส์ แอนด์เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

ดูตำแหน่งงานอื่น ๆ ที่คล้ายตำแหน่งนี้