หน้าแรก เขียนใบสมัครงาน ลงโฆษณางาน ค้นหาใบสมัครงาน ล็อกอินเข้าระบบ
ผู้จัดการฝ่ายขายฝึกหัด (ร้อยเอ็ด อุดรฯ อุบลฯ)


รายละเอียดงาน :
รับผิดชอบ บริหาร วางแผน ควบคุม ดูแล กำหนดทิศทาง ให้คำแนะนำแก่ทีมงานขายในการจัดการสินค้า เยี่ยมร้านค้า บริหารยอดขาย รายได้ และผลกำไร พร้อมทั้งควบคุมหนี้สิน และทรัพย์สินของบริษัทฯ ให้เกิดประโยชน์ และตรงตามเป้าหมายที่กำหนด กำหนดทิศทางโดยใช้ความเป็นผู้นำ กระตุ้น สื่อสาร เพื่อพัฒนาทีมงานขาย พัฒนา แนะแนวการฝึกอบรมที่จำเป็นให้กับผู้ใต้บังคับบัญชาเพื่อพัฒนาศักยภาพ รวมถึงสร้างความสัมพันธ์อันดีเพื่อให้ลูกค้าพึงพอใจในบริการตามแผนงานที่กำหนดไว้ วิเคราะห์ยอดขาย ผลกำไร และผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น เพื่อนำมาปรับปรุงแก้ไขให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

คุณสมบัติผู้สมัคร :

- เพศ ชาย หญิง
- ประสบการณ์ด้านงานขาย 3 – 5 ปี
- เคยดูแลทีมที่มีผู้ใต้ภายบังคับบัญชา 4 – 10 คน
- มีรถยนต์ส่วนตัวพร้อมใบขับขี่
- สามารถไปประจำที่ต่างจังหวัดได้
- มีความเป็นผู้นำ สร้างความสัมพันธ์อันดีและสามารถทำงานเป็นทีมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- มีทักษะความสามารถในการสอนงาน และบริหารทีมงานให้เป็นไปตามทิศทางของบริษัท
- มีความสามารถในการเจรจาต่อรอง โน้มน้าวจิตใจผู้อื่น และการสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าและผู้บริโภค
- มีทักษะที่ดีในการสื่อสาร และสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษ (ฟัง พูด อ่าน และเขียน) ได้
- มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ ( MS Office: Word, Excel, PowerPoint) ได้

คลิก ยื่นใบสมัคร เพื่อสมัครผ่าน JOBPUB.COM ได้เลย

เงินเดือน : ตามตกลง
จำนวนรับ (อัตรา) : 3 อัตรา
สถานที่ปฏิบัติงาน : ร้อยเอ็ด

บริษัท ไทยน้ำทิพย์ จำกัด
214 หมู่ที่ 5 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวง ทุ่งสองห้อง
เขต หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210


โทร.
023740251

E-mail : uthumporn.sr@thainamthip.co.th

Website : http://www.thainamthip.co.th
https://lh3.googleusercontent.com/9dAcf3Si0PkZtVGsZadLxifDnkHG6XM_i2Rmz1A-rdFMUXr9GUe-9Ti4KaBxRl8hNBKQ5upW9tBBwxvwhKhsLb9J6IKzJMB3sWzTrYnFUEhMdct3h-ZSquAgQ9yHCK7wqSP9c455MW3O17WComcaPu1UgDFYgB_1NBomtTZrJ_HkQ0E7RXswGmCKkUsoLSD92efS13PT4wS8zzXq1gBLjuEzxB0UwbILl9vOu86hy4Nojz3letpsu0_cQqPlJSrUasXxWzkTzuZx7mIAFsdOW4G862JMDlFDEelKnjcvt0vuGYG4YnFYVZHkY0zpgLdqUWcfwQoQ4ZFDsUR9buLz6Hfc4BpmufU2r0w-T8evbCvWzwkzhujqK-eBv7_TKxmL0kugbl6F9-rSULkhRaicg0dI9IJFZuoSxa3ASEW8b8jf8uxfzHXgmAvX8nVMwGO-9q5gW5hYzH1SSAPOn5pMVqp3bGhTnvUFVdhpYg-l3GlMMPFH8jhFfHBTmYSxFbab_bc70K1Itj2ASzoTDF-8psA1o6xsp5dcKNfiBsaofk4dIG3GiIX78TFZC-032xbkYuXcXuLwEq-xw_dp9B6LSkViGnIrP20iYbutZNEiXKrMAmX5aM2F18oZjEW30EGJI1X49-4cTrFYQ2Wtj68gcoON=w316-h50-no
ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์เครื่องดื่ม โค้ก แฟนต้า สไปร์ท ชเวปส์ เอแอนด์ดับบลิว มินิท เมด และน้ำทิพย์
https://lh3.googleusercontent.com/zdGC0t11T2MO1gUtYome9uKqIdt6qE4NGRrRF-AEz2mtROtWNtGecx2A47W3rtMAHzWGe_Y6Rprvw7aEcCsPd5Beala4AJwExVsq4XL7I60_2-_OWALZevWx3mwQ7CMrmT2hZSbzcLM4ftCqNlsDdR7zew5U22ek2fKetc8U2lrdjdSFEeXKCFebaCrYmzZdEcs5OwidVyZ6v8X1zVXb19NOT80sN9EcL2izj7boEqI7hAB3rLrE2XiMG7rc4lAJHhy4nDGiC1E1TEhNcJzrPQB5-KS-cvayxciQgj803p4Ne63prH2p_rkGK6gLiLtEZlkWTVdGATj_O7i-eweJ0jFD1w55Qi2ThDepZkxcO4uaJrxw_gXEOdrXZLoo1RqDE250ORER-1v6gwlcx5oHULqN79VECV69yubzzh-fQinpwMEjaQp_TXTx5ol9FZkZuuK1KY5wtepdnuIBFDkqdCGEH5ihwaAes8OUMwU2JLJjotNLAkAptgU92dVGOeyviBU7WNL7t-VmVUJKm897CYUObkP5RDCUQgD5XwLjR1cs9mn0-bBHdJ2j7Tys9o6HlmIyiNx3kacmvOZl20_nWPagiVQxvdX7XTH2fsNSUlb_Ya_TL0dYVAB1QTmIlvPiuoSIGvBuL0MzI-eilw5SrRGJ=w1264-h632-no
บริษัท ไทยน้ำทิพย์ จำกัด
214 หมู่ที่ 5 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210

โทร. 02-374-0251


E-mail : uthumporn.sr@thainamthip.co.th

Website : http://www.thainamthip.co.th
https://lh3.googleusercontent.com/Qrvbae4OjR4B6t4UHQdfe9rAi_a86AXQwxOJ2yCcb-c2nA88edYrR4945_aHz77AsL2syVaaHH2bJzVjtbOK5xPKdzjbmqE17TFcTEFmwD2so99uUHpl0rsVDYJ90AsTJ70ckvVGf6uQEnyOJBFl6hHEPNmgSSfe8HwM3kXoI3C1DvnDjtBc4P_TW-21xgM7zNmn51qodbtSHQD6tL-FOMB8q-O5UZdys5YVBzmvJfBrNz65gOwBIwp40mWtFvWcg39Dcafvb7ZHoe_w-kdKgKVQwuc-gcc0HE9imhTnbDs8QkNQk2J_roBdRi6a5GExsdSAdalmyyx5UYT2UM391No7jqBevb4srhefYTOCJmMHFUxm2RMqpLddz8JrRbjkkN4X4RKWxTluMuTXGEgemq1ovL4zCyIHovc9ZGCnrCvbS-cI0sK4oGocI01B08NOPEJ0xYrRQjVDG3-7wAhvd39z_4KNNMKLqwnOkJioKK_bkx6zuM9REdeYAM75IniDdXPouRGf5g3SwouZeUk-IUKe5yaBj-Y9ykxvCmWTwruAzyziO0FYyKZwoAbONPcOpegkxoC3F_d0mn2bsz_7ojT6b9s-OYczRbGvim107uSJ452jpbKj8ccAvgq5AabtqyZIdF6FskT80aa5HQ8EJZ_J=w472-h515-no

แชร์งานนี้ให้เพื่อน

ดูตำแหน่งงานอื่น ๆ ที่คล้ายตำแหน่งนี้